NVC, czyli Nonviolent Communication

Empatyczna komunikacja

Metoda stworzona przez Marchalla Rosenberga bazująca na komunikacji z ludźmi, w którym przyczyniamy się do poprawy jakości życia, swojego i innych.

Cztery podstawowe elementy Empatycznej komunikacji

Metoda skupia się na emocjach i potrzebach.

nastawienie na obserwację

nazywanie uczuć

uzewnętrznianie potrzeb

szukanie strategii zaspokajania potrzeb

Shopping Cart
Scroll to Top