ATSI, czyli Anatomy Trains Structural Integration

Sesje Integracji Strukturalnej Anatomy Trains (ATSI) mogą być używane do rozwiązywania konkretnych problemów lub poprawiania twojej postury, funkcji i ruchu, ale również do pracy nad tym jak „nosisz siebie przez życie”.

Nasze ciało jest najbliższym każdemu człowiekowi narzędziem. Jak go używasz?

ATSI może być postrzegane jako sposób na przywrócenie siebie samego do własnego ciała i ruchu. System zakłada wielorakość umysłu. Nasze wewnętrzne części zawierają cenne cechy, a nasza rdzenna Jaźń (JA) wie jak leczyć, pozwalając nam stać się zintegrowanymi i pełnymi. W IFS wszystkie części są mile widziane.

Shopping Cart
Scroll to Top